On-line розкриття фондів: документи Центральної наукової бібліотеки про світові війни XX століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНМУ

Анотація

У презентації на прикладі електронної колекції Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «eScriptorium: електронний архів рідкісних книг і рукописів для науки и освіти» представлені колекції книг про Першу та Другу світові війни, показані можливості використання повнотекстових ресурсів: надання широкого доступу користувачів до цінних та рідкісних видань, забезпечення збереження оригіналу. Відображені принципи створення, структура, хронологічні рамки, напрямки, за якими відбувається наповнення архіву документами.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, eScriptorium, DSpace, цифрова бібліотека, електронний архів, електронна колекція, рідкісні та цінні видання, доступність фонду, збереження фонду, Європіана, Перша світова війна, Друга світова війна, электронный архив, электронная коллекция, редкие и ценные издания, доступность фонда, сохранность фонда, цифровая библиотека, Всемирная цифровая библиотека, Европеана, Первая мировая война, Вторая мировая война, electronic archive, electronic collection, rare and valuable editions, fund availability, fund preservation, digital libraries, the World Digital Library, Europeana, the First World War, the Second World War

Бібліографічний опис

Журавльова І.К. On-line розкриття фондів: документи Центральної наукової бібліотеки про світові війни XX століття / І.К. Журавльова, О.Ю. Самохвалова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі: матеріали наук.- практ. інтернет-конф., присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, м. Харків, 5-12 жовт. 2015 р. – Харків : ХНМУ , 2015 . – С. 186–187.