Образ маргінала в романі Дж. Керуака «На дорозі»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття містить аналіз специфіки маргінальності головних героїв роману Дж. Керуака «На дорозі» – Сола Парадайза і Діна Моріарті. За допомогою символів (чемодан, автомобіль) та мотивів (дорога, рух на захід, духовні пошуки), що ілюструють характерні особливості розвитку образу маргінала в контексті літератури покоління біт, виділено причини, якими зумовлено виникнення художнього конфлікту і наслідки, до яких призводить його розвиток. Показано конфлікт характерів й визначено ступінь реалізації маргінальності героїву романі. The article contains the analysis of protagonists’ marginality in Jack Kerouac’s novel «On the Road» – Sal Paradise and Dean Moriarty. Occurrence of the art conflict and its consequencesare highlighted using the symbols (suitcase, car) and the motives (the road, moving to the west, spiritual searches) for illustrating the prominent feature of a marginal image in a context of the beat generation literature. The conflict of characters and the level of protagonists’marginality is shown.

Опис

Дюрба Діна Вікторівна, аспірантка кафедри історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

бітники, література біт, маргінал, мотив дороги, мотив руху, beatnik, beat generation, beat literature, marginal, the road motive, the moving motive

Бібліографічний опис

Дюрба Д.В. Образ маргінала в романі Дж. Керуака «На дорозі» / Д.В. Дюрба // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 994. Сер.: Філологія. – Вип. 64. – С.197–202