Рівень розвитку правової культури політичної еліти як фактор втілення принципу верховенства права в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Передерій Олександр Сергійович – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права ХНУ імені В.Н. Каразіна

Опис

Ключові слова

поліція, Європейський Союз, Україна, Міністерство внутрішніх справ

Бібліографічний опис

Передерій О.С. Рівень розвитку правової культури політичної еліти як фактор втілення принципу верховенства права в Україні / Олександр Сергійович Передерій // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 364–365