Становлення та розвиток дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР-УРСР (1919–1991 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-09-05

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, 2017. На підставі вивчення наукової літератури, законодавчих та інших нормативно-правових актів, архівних джерел у роботі здійснено комплексний аналіз процесу становлення та розвитку дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР-УРСР (1919–1991 рр.). У результаті проведеного історико-юридичного дослідження встановлено та охарактеризовано основні принципи, умови та правові механізми забезпечення дисциплінарних правовідносин при проходженні служби працівниками міліції, проведено аналіз дисциплінарної практики в різні історичні періоди розвитку радянської України та показано ефективність застосування тих або інших заходів дисциплінарного впливу на зміцнення службової дисципліни, визначено місце і роль апаратів з політико-виховної роботи та товариських судів (судів честі) щодо зміцнення службової дисципліни в органах міліції УСРР-УРСР. Виявлено основні причини порушення службової дисципліни працівниками міліції в різні історичні періоди розвитку радянської України та запропоновано шляхи забезпечення дисципліни в органах (підрозділах) Національної поліції України та у державних воєнізованих структурах у цілому.

Ключові слова

міліція, працівники міліції, дисципліна, дисциплінарні правовідносини, НКВС, МВС, УСРР, УРСР, дисциплінарний статут, заохочення, стягнення

Бібліографічний опис