Конструктивно-географічні основи оптимізації зеленої інфраструктури міста Харків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дослідження за темою дисертації проводилось впродовж 2018-2022 рр. відповідно до планів науково-дослідницьких робіт кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи, міжнародного проєкту «INTENSE – Комплексна докторська школа з екологічної політики, менеджменту та техноекології» 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP програми Еразмус + та проєкту Міжнародного Вишеградського фонду «Зелено-голуба інфраструктура у містах країн колишнього СРСР – вивчаючи спадщину та досвід країн Вишеградської четвірки».
Research on the topic of the thesis was carried out during 2018-2022 in accordance with the plans of scientific research works of the Department of Environmental Monitoring and Protected Areas, international project “INTENS – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology” 586471-EPP-1-2017-1 -EE-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ programs and the project of International Visegrad Fund “Green & Blue Infrastructure in post-USSR Cities: Exploring Legacies and Connecting to V4 Experience”.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Earth sciences, зелена інфраструктура, зелена зона міста, зелені насадження, урболандшафт, урбогеосистема, просторовий аналіз, дистанційне зондування, візуалізація, векторний шар, міське середовище, оптимізація, ландшафтно-технічна система, тип місцевості, екологічний менеджмент, сталий розвиток, green infrastructure, green zone of the city, green plantings, urban landscape, urban geosystem, spatial analysis, remote sensing, visualization, vector layer, urban environment, optimization, landscape and technical system, landscape type, environmental management, sustainable development

Бібліографічний опис

Бурченко, Світлана Володимирівна. Конструктивно-географічні основи оптимізації зеленої інфраструктури міста Харків : дис. ... д-ра філософії : 103 Науки про Землю (Галузь знань 10 – Природничі науки) / С.В. Бурченко. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 208 с.

Зібрання