Зміни демографічної ситуації Дніпропетровського регіону в сучасних екологічних умовах

Анотація

Дніпропетровська область – один із потужних в економічному плані регіонів, відносить до числа так званих старопромислових регіонів. Характерними особливостями цих регіонів є потужний природно-ресурсний потенціал, високий рівень економічного розвитку, і водночас – надзвичайно складна, негативна екологічна ситуація. Все в комплексі створює важкі умови для життєдіяльності населення, формує складну демографічну ситуацію. Область має унікальні особливості відтворення та розміщення населення. Демографічна ситуація області сформувалась під впливом різних факторів, насамперед це пов’язано з високим економічним розвитком території, що в свою чергу впливає на структуру населення та її розміщення. Розміщення продуктивних сил Дніпропетровської області зумовлює актуальність проблем раціоналізації розміщення виробничих та соціальних установ (дитячих садків, шкіл та інших закладів середньої освіти, закладів охорони здоров’я, закладів культури тощо).

Опис

Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирский, 2013. – 230 с.

Ключові слова

демографія, населення, екологічна ситуація, захворюваність

Бібліографічний опис