Рольова гра як засіб формування навичок проведення наукової дискусії англійською мовою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У даній роботі розглядається рольова гра “Наукова конференція” як засіб формування у студентів навичок проведення наукової дискусії англійською мовою. Даються практичні рекомендації з використання рольової гри, яка сприяє розвитку навичок усного мовлення та усуненню психологічного бар’єру під час виступу іноземною мовою.

Опис

The role play “Scientific Conference” is considered in the present paper as a means of the formation of students’ habits of holding a scientific discussion in English. Practical recommendations on the usage of the role play facilitating the development of speech habits and the elimination of a psychological barrier when speaking a foreign language are given.

Ключові слова

наукова дискусія, рольова гра, навички усного мовлення, психологічний бар’єр, научная дискуссия, ролевая игра, навыки устной речи, психологический барьер, scientific discussion, role play, speech habits, psychological barrier

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2012, № 20