Жіночі образи роману О. Копиленка «Визволення»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається роль жіночих образів, персонажів роману «Визволення», у відображенні соціальних та національних обставин 1920-х років. Взято до уваги два головні суттєві виміри життя жінки в новому соціалістичному світі: вплив міського та сільського простору на свідомість особистостей різних психолого-семантичних типів та значення кар’єри й суспільної активності для жінок 1920-х років. Ми дійшли висновку про істотні зміни в жіночій системі цінностей, поглядах та звичках на тлі загальної атмосфери прогресивних соціально-політичних умов. Ці зміни майстерно зображено й переосмислено Олександром Копиленком. The article deals with the role of women’s images, protagonists of the novel «Liberation» («Vyzvolennya»), in the depiction of societal and national circumstances in 1920-s. The problems of two main essential measures of women’s life in the new socialistic world were considered: an influence of urban and rural space on the conscious of different psychological and semantic persons’ types and a significance of career and communal activity for 1920-s women. Reached a conclusion about substantial changes in the women’s value system, opinions and habits against the background the common climate of progressive social and political conditions. These changes are masterly featured and comprehended by Alexander Kopylenko.

Опис

Коломієць Ірина Анатоліївна, аспірант кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

жіночі образи, міський простір, сільський простір, суспільна діяльність жінки, радянська ідеологія, women’s images, urban space, rural space, woman’s social activity, soviet ideology

Бібліографічний опис

Коломієць І.А. Жіночі образи роману О. Копиленка «Визволення» / Ірина Анатоліївна Коломієць // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 159–164.