Мережева взаємодія соціальних інститутів сім’ї, освіти та охорони здоров’я як фактор формування здорового способу життя сучасних підлітків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Nataliya I. Shkurapet. Networking of social institutions of family, education and health care as a factor in shaping a healthy lifestyle of modern adolescents. – Qualification research paper, manuscript. Thesis of a Candidate Degree in Sociology: Specialty 22.00.04 – Special and Branch sociologies. – Kharkiv University of Humanities “People's Ukrainian Academy”; V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. The paper analyzes the philosophical and sociological heritage of understanding health, ways to preserve and strengthen it. It is shown that the definition of the essence of the phenomenon of health by scientists was carried out in the context of such approaches as holistic, discursive, evolutionary, sociocultural, normocentric, axiological, phenomenological, anthropocentric, acmeological, adaptive, etc. The conducted theoretical analysis of health models (five-dimensional, four-sphere and three-component pyramidal) allowed to substantiate the effectiveness of the use of four-sphere model for sociological research, which contains components of physical, mental, social and spiritual health, which together determine the state of the health.

Опис

У роботі розглянуто основні теоретичні підходи до дослідження здоров’я та здорового способу життя, окреслено їхні можливості та обмеження для розгляду здорового способу життя сучасних підлітків. Здійснено аналіз моделей здоров’я, що дозволило виокремити складові здорового способу життя та визначити емпіричні показники його вимірювання. Зроблено акцент на особливостях сучасного суспільства, які мають мережевий характер та впливають на формування здорового способу життя підлітків. Розглянуто стан здоров’я підлітків та складові їхнього здорового способу життя. Запропоновано виокремлення чотирьох типів стилів життя підлітків щодо власного здоров’я.

Ключові слова

підлітки, спосіб життя, здоровий спосіб життя, здоровий стиль життя, мережева взаємодія, adolescents, lifestyle, healthy way of living, healthy lifestyle, networking

Бібліографічний опис

Шкурапет, Наталя Іванівна. Мережева взаємодія соціальних інститутів сім’ї, освіти та охорони здоров’я як фактор формування здорового способу життя сучасних підлітків : дисертація ... кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології / Н.І. Шкурапет; Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2020. - 307 с.