Про відповідність програм із мовної підготовки іноземних студентів європейським компетенціям володіння іноземною мовою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

Статтю присвячено дослідженню відповідності програм з мовної підготовки іноземних студентів українських ВНЗ та європейських мовних компетенцій CEFR та ALTE.

Опис

The article is devoted to the investigation of the correspondence of the Language training programs for foreign students of the Ukrainian high school institutions to the Common European Framework of Reference (CEFR) and the Association of Language Testers in Europe (ALTE).

Ключові слова

Language training program, foreign students, European language competences, программа по языковой подготовке, иностранные студенты, европейские языковые компетенции, програми з мовної підготовки, іноземні студенти, європейські мовні компетенції

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2009, № 14