Взаємозв’язок між захворюваністю дитини та стосунками у сім’ї

Анотація

У статті розглянуто проблему зв’язку частоти і видів захворюваності дітей до 6 років з емоційним станом членів сім’ї та стилем виховання дітей. Представлено результати дослідження захворюваності дитини за трьома основними системами: дихальної, шлунково-кишкової та шкірних покривів. Показано зв’язок стилів виховання із захворюваннями дитини. З’ясовано, що дихальна система пов’язана, насамперед, з емоційними стосунками у родині: нерозвиненістю батьківських почуттів, проблемами в емоційному тлі виховання,нестійкістю в стилях виховання тощо. З’ясовано, що захворюваність шлунково кишкової системи пов’язана з вимогливістю у стосунках та вихованні, поганим ставленням до себе та батьків, протиріччями у виховному процесі тощо. Констатовано, що проблеми зі шкірою мають зв’язок із приписуванням жіночих якостей дитині, як хлопчику, так і дівчинці – коли від дівчаток вимагають бути «принцесами», а від хлопчиків бути стриманішими та ніжнішими. Доведено, що причинами захворюваності дітей виступають, насамперед, психологічні умови виховання, проблеми у стосунках, труднощі в емоційному, психологічному стані дорослих. Установлено психосоматичні причини захворювань, проте щодо дитини причинами виступають не власні труднощі, а психологічні проблеми батьків.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology::Applied psychology, психосоматика, вікова психологія, проблеми виховання дитини, захворюваність дитини, сімейні стосунки, стилі виховання, конфлікти у сімейних стосунках, психологічне благополуччя родини

Бібліографічний опис

Зімовіна Т.Є. Взаємозв'язок між захворюваністю дитини та стосунками у сім'ї /Зімовіна Т.Є., Фільчакова А.С.// Проблеми сучасної психології, Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Вип. 40. - 2018. - С.128-137