Залізничне будівництво як фактор активізації трудової мобільності у британських африканських колоніях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Предметом аналізу обрано будівництво імперських залізниць і його вплив на трудову мобільність в африканських колоніях Великої Британії на межі ХІХ–ХХ ст. Досліджується територіальна, міжгалузева та статусна мобільність. Тема розкривається на прикладі Нігерії, Уганди та Республіки Наталь. Предметом анализа является строительство имперских железных дорог и его влияние на трудовую мобильность в африканских колониях Великой Британии на рубеже ХІХ–ХХ вв. Исследуется территориальная, межотраслевая и статусная мобильность. Тема раскрыта на примере Нигерии, Уганды и Республики Наталь. The subject of analysis is the imperial railway construction and its impact on labour mobility in the African colonies of Great Britain on the border of the XIX–XX century. This article investigates territorial, interdisciplinary and status mobility. The theme is disclosed on the example of Nigeria, Uganda, and the Republic of Natal.

Опис

Ключові слова

колоніалізм, залізничний імперіалізм, примусова праця, трудова мобільність, міграція, колониализм, железнодорожный империализм, принудительный труд, трудовая мобильность, миграция, colonialism, railway imperialism, forced labour, labour mobility, migration

Бібліографічний опис

Долід В. В. Залізничне будівництво як фактор активізації трудової мобільності у британських африканських колоніях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 249–258.