Методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Інформаційна географія»

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ

Анотація

Опис

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми курсу «Інформа-ційна географія», який має головною метою забезпечення підготовки майбут-ніх фахівців соціо-економгеографів стосовно компетентності в аналізі інфор-маційних процесів в соціогеосистемах . Мета: надати методичну допомогу студентам у само¬стійній роботі при ви-вченні курсу «Інформаційна географія». Методичні вказівки розраховані на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економі¬чна і соціальна географія». Вони містять загальні відомості про курс, тематич-ний план навчальних модулів, вимоги до формування компетентностей студен¬тів, рекомендовану літературу, перелік тем рефератів, зміст лабораторних за-нять, методичні вказівки до їх виконання, інструкцію для використання навча-льних програм для ПК для моделювання розвитку ієрархічних систем, питання до модуль¬ного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів тощо.

Ключові слова

інформаційна географія

Бібліографічний опис

НЄМЕЦЬ К.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «ІНФОРМАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ»/ Харків 2010. -38 с.