Сучасні комп’ютерні термінологічні словники

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье дана характеристика современных терминологических компьютерных словарей. The article deals with the characteristics of the modern terminological computer dictionaries.

Опис

Ключові слова

термінологічний словник, термінознавство, комп’ютерний словник

Бібліографічний опис

Купріянов Є.В. Сучасні комп’ютерні термінологічні словники / Є.В. Купріянов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2006. – № 745. Сер.: Філологія. – Вип. 49. – С. 23 – 27