Регіональна диференціація показників демографічного розвитку Харківської області за допомогою кластер-аналізу

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

В статті приведені основні методичні положення виконання кластер-аналізу, обґрунтовано його застовання для виявлення територіальної диференціації показників демографічного розвитку. Розглянута структура демографічних, соці-альних, економічних та екологічних показників для проведення аналізу. Проаналізовано особливості регіонально ї диферен-ціації демографічного розвитку Харківської області на основі проведеного кластер-аналізу.

Опис

Ключові слова

населення, демографічний розвиток, регіональна диференціація, кластер-аналіз

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, 2011. – Вип. 10(1) – С.90-96