Демографічні трансформації в Україні в міжпереписні періоди

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Знання про демографічні трансформації в державі, динаміку та регіональні особливості відтворення населення дають змогу виявляти проблеми демографічного розвитку, передбачати очікувані перспективні зміни потужності трудового потенціалу тощо. Сучасний стан відтворення населення України та його регіональні особливості обумовлюють необхідність визначення ключових тенденцій, факторів, регіональних особливостей демографічних трансформацій за роки незалежності. Україна знаходиться на такому етапі демографічного розвитку, коли народжуваність зменшується, а смертність зростає. Це призводить до зменшення загальної чисельності населення і відсутності навіть простого заміщення одних поколінь людей новими. Таким чином, відтворення населення України є звуженим.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

демографія, демографічні трансформації, населення

Бібліографічний опис