Капиталы, ресурсы, доступы, возможности: констеллятивный дизайн социокультурных неравенств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена питанням розрізнення понятійного ряду мікрорівневих нерівностей (капітали, ресурси, доступи, можливості). Автор аналізує проблеми, пов’язані з культур- капітальним підходом, специфічною природою культурного капіталу та його місця в констеляції нерівностей. Пропонується висновок про поліфакторний та розмаїтий дизайн сучасних (соціо)культурних нерівностей. The paper is devoted to problem of differentiation of the conceptual line of microlevel inequalities (capitals, resources, accesses, possibilities). Basic problems, connected with cultural-capital paradigm and with specific nature of cultural capital and its place in inequality constellation, are discussed. On this base conclusion about poli-factor and diversified design of modern (socio-)cultural inequalities is made.

Опис

Голиков Александр Сергеевич – старший преподаватель социологического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина

Ключові слова

капитал, констеллятивный дизайн социокультурных неравенств, социокультурное неравенство

Бібліографічний опис

Голиков А.С. Капиталы, ресурсы, доступы, возможности: констеллятивный дизайн социокультурных неравенств / Голиков Александр Сергеевич // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №844. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 23. – С. 69 - 73