Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу навчальної природничо -наукової практики студентів 1 курсу напряму підготовки «Географія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-06-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації розроблені для студентів -географів щодо проходження економіко-географічного етапу н авчальної природничо-наукової практики, яка проводиться після першого курсу і є невід’ємною складовою підготовки бакалаврів географії . Мета: надати методичну допомогу студентам в розвитку навичок самостійної роботи при проходженні економіко -географічного е тапу навчальної природничо-наукової практики. Методичні рекомендації розраховані на студентів денного та заочного відділення геолого-географічного факультету, які навчаються за напрямом «Географія». Методичні рекомендації містять загальні відомості про мету та завдання економіко-географічного етапу навчальної практики, розкривають з міст діяльності студентів-практикантів та форми звітності студента про практику. В них сформовані вимоги до оформлення звіту, надається список рекомендованих джерел інформації, а також систему оцінювання навчальних досягнень студентів. Методичні рекомендації включають в себе індивідуальний щоденник практики, що заповняється кожним студентом самостійно і здається разом із звітом.

Опис

Ключові слова

природничо -наукова практика, географія

Бібліографічний опис