Прогностически значимые критерии эффективности и контроля постоянной фибрилляции предсердий в зависимости от продолжительности интервала QТс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХМАПО

Анотація

У пацієнтів з постійною фібриляцією перед¬сердь (ПФП) ретроспективно оцінено прогнос¬тично значущі критерії ефективності контр¬олю частоти шлуночкових скорочень (ЧШС) , у різних класах тривалості QТс. Серед вивче¬них клінічних ознак і показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) статистично значущи¬ми критеріями ефективності контролю ЧШС у пацієнтів з нормальним QТс виявилися систо¬лічний артеріальний тиск, частота шлуночкових скорочень, розмір лівого передсердя, загальна потужність спектра ВСР, співвідношення LF/НР; у пацієнтів із подовженим QТс — вік, діастолічний артеріальний тиск, тривалість інтервалу QТс, фракція викиду лівого шлуночка, співвідношення LF/НР.

Опис

Ключові слова

тривалість інтервалу QTc, фібриляція передсердь

Бібліографічний опис

Проблми безперервної освіти та науки. – 2012. – № 1 (5). – С. 25–28.