Героїчний світ ad absurdum (щодо функції інтертекстуальності в оповіданнях Г. Е. Носсака)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджується специфіка інтертекстуальності у неоміфологічному творі на прикладі оповідання Г.Е. Носсака «Кассандра». Відсилка до міфу розглядається як системна референція в термінології М. Пфістера, проаналізовані якісні критерії інтертекстуальності у творі, ключовим з яких виступає діалогічність. У тексті взаємодіють античний героїко-міфологічний та сучасний світи, зіткнення яких породжує ефект абсурду та продуктивного нерозуміння. In this article is analyzed a specific character of intertextuality in a neomythological text by the example of the short story "Kassandra" by H.E. Nossack. Reference to the myth is considered as a system reference in the terms of M. Pfister; qualitative criteria of the intertextuality are analysed, a criterion of dialogicity is emphasized. That is a collision of two worlds, ancient myth and heroic vs. contemporary, which generates absurd and productive incomprehension in this text.

Опис

Донська Марія Іллівна, аспірантка кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

міфологічний сюжет, інтертекстуальність, системна референція, діалогічність, Нос-сак, Кассандра

Бібліографічний опис

Донська М.І. Героїчний світ ad absurdum (щодо функції інтертекстуальності в оповіданнях Г. Е. Носсака) / М.І. Донська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2010. – № 901, вип. 59. – С. 169 – 173