Ознаки міжнародних правозахисних організацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Системний аналіз положень Віденських конвенцій «Про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями» 1986 року та «Про право міжнародних договорів» 1969 року дає змогу відзначити, що міжнародні правозахисні організації утворюються на основі міжнародного договору, що наділяє їх відповідними правами і обов’язками, необхідними для ухвалення рішень для здійснення цілей, що передбачені цим установчим договором. Тому слід вважати, що міжнародна правозахисна організація є міжнародним об’єднанням, яке наділено відповідними державами і (або) іншими утвореннями власною міжнародною правосуб’єктністю, засноване на підставі міжнародного договору або іншого документа, передбаченого нормами міжнародного права, метою діяльності якого є досягнення цілей, що пов'язані із захистом прав і свобод особи, і яке, як правило, має власну систему органів, що діють на постійній основі.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, норвезько-українська конференція, міжнародна правозахисна організація

Бібліографічний опис

Григоренко Я.О. Ознаки міжнародних правозахисних організацій [Електронний ресурс] / Я.О. Григоренко// Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.