Монолог-міркування в системі навчання іноземних студентов-нефілологов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядається проблема навчання монологу-міркування студентів-нефілологів, визначається напрям роботи над даним типом монологічного висловлювання. Пропонуються прийоми навчання і система вправ.

Опис

The problem of training a monologue-discourse to foreign non-philological students has been considered in the article. The direction of work connected with the monologue-discourse in question as well as teaching methods and the system of exercises are suggested in the article.

Ключові слова

монологічне мовлення, монолог-міркування, студенти-нефілологи, завершальний етап навчання, монологическая речь, монолог-рассуждение, студенты-нефилологи, завершающий этап обучения, monologue, monologue-discourse, non-philological students, final level of education

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2012, № 20