Англомовний дискурс ідеації: стратегії комунікативного впливу (на матеріалі інтернет-платформи TED) (автореферат)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-10-29

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Роботу присвячено лінгвокогнітивному дослідженню англомовного дискурсу ідеації та стратегій комунікативного впливу, реалізованих суб’єктами дискурсу в ідеаційних промовах

Опис

Ключові слова

англомовний дискурс ідеації, гумор, інформування, комунікативний вплив, мультимодальність, навіювання, переконування, спонукання, стратегія

Бібліографічний опис