Особливості партнерських стосунків у жінок із різною статеворольовою структурою особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ

Анотація

Фаворова К.М. Особливості партнерських стосунків у жінок з різною статеворольовою структурою особистості. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю19.00.01 – загальна психологія, історія психології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2016. В дисертації здійснено аналіз особливостей партнерських стосунків у жінок в залежності від структури організації статеворольової сфери, що дозволило уточнити механізми, які утруднюють або полегшують партнерські стосунки. Визначено настанови на партнерські стосунки та особливості сексуальних сценаріїв, образ ідеального шлюбного партнера у жінок з різною статеворольовою структурою особистості. Надано характеристику статеворольовому забезпеченню якості функціонування особистості в партнерських стосунках у жінок з різною статеворольовою структурою особистості. В дисертації уточнені діагностичні можливості техніки «Візуалізація «чоловічого» і «жіночого», яка може бути застосована для визначення типу статеворольової структурної моделі. Розроблено інтегративні моделі діагностики та психокорекції статеворольових структур особистості жінок, які вміщують в себе феноменологію, особливості внутрішнього психологічного конфлікту, мішені психокорекційного впливу та профілактичні та психокорекційні стратегії окремо для кожної з трьох статеворольових структур.

Опис

Ключові слова

статеворольові моделі, психокорекція, партнерські стосунки, шлюбний партнер, статеворольова структура особистості, жінки

Бібліографічний опис

Фаворова К. М. Особливості партнерських стосунків у жінок із різною статеворольовою структурою особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.01 "загальна психологія, історія психології" / Фаворова Катерина Миколаївна – Харків, 2016. – 18 с.