Науково-популярні тексти під час навчання фахової мовленнєвої діяльності іноземних студентів-філологів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

Стаття присвячена розгляду науково-популярних текстів, що використовуються під час навчання фахової мовленнєвої діяльності іноземних студентів-філологів. Розглянуті особливості науково-популярних текстів переконали авторів у необхідності включення їх у систему навчання спілкування в навчально-професійній сфері. Представлені відібрані авторами науково-по- пулярні тексти з мовознавства.

Опис

The article is devoted to the examination of popular science texts used in teaching foreign students-philologists the professional speech activity. The authors have been convinced in the necessity of inclusion of the popular science texts’ peculiarities under research in the system of training communication in teaching and professional spheres. Selected by the authors popular science texts in linguistics are presented in the article.

Ключові слова

науково-популярний текст, мовленнєва діяльність, навчально-професійна сфера, мовознавство, научно-популярный текст, речевая деятельность, учебно-профессиональная сфера, языкознание, popular science text, speech activity, teaching and professional spheres, linguistics

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2012, № 20