Особливості функціонування радянських лінгвоідеологем у дискурсі шістдесятни-ків (на матеріалі мемуарів М. Коцюбинської «Книга споминів» та І. Жиленко «Homo feriens»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Здійснено семантичну класифікацію мовних одиниць, які вербалізують ідеологічні поняття, пов’язані з радянською добою. Окреслено основні функції, що їх виконують лінгвоідеологеми в текстах мемуарів. Відзначено особливості відтворення, а також структурної та семантичної трансформації ідеологем у мовотворчості мемуаристок. The semantic classification of lingual units verbalizing Soviet ideological concepts is made. The main functions of such units in the texts of memoirs are shown. The peculiar features of their reproduction as well as structural and semantic transformation of the ideologemes by the writers’ linguocreativity.

Опис

Задорожна Альона Сергіївна, аспірантка, кафедра української мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

лінгвоідеологема, дискурс, семантика, прагматика, оцінка, linguoideologeme, discourse, semantics, pragmatics, evaluation

Бібліографічний опис

Задорожна А.С. Особливості функціонування радянських лінгвоідеологем у дискурсі шістдесятни-ків (на матеріалі мемуарів М. Коцюбинської «Книга споминів» та І. Жиленко «Homo feriens») / Альона Сергіївна Задорожна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 107–111.