Якість життя та здоров'я школярів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Метою проведеного дослідження було визначення залежності якості життя сільських підлітків від комплексу соціально-гігієнічних факторів оточуючого середовища та суб’єктивної оцінки стану власного здоров’я. У дослідженнях прийняли участь 162 хлопця, що навчалися у дев’ятих – одинадцятих класах моностатевого ліцею з педагогічним профілем навчання. При дослідженнях якості життя було використано російський адаптований варіант загального опитувальника SF-36 і проведено системний аналіз за методом кореляційних структур. Встановлено вікову обумовленість показників фізичного, соціального функціонування, відчуття болю та взаємозв’язок показників, що характеризують якість життя.

Опис

Ключові слова

якість життя, скринінг-оцінка, профілізація навчання, здоров’я школярів

Бібліографічний опис

Даниленко Г.М. Якість життя та здоров'я школярів / Г.М. Даниленко, Ж.В. Сотнікова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2005. – № 658. Сер.: Медицина. – Вип. 10. – С. 61 – 68