Пояснювальна записка до державної геологічної карти України масштабу 1-200 000 М-36-ХVІІІ(Богодухів)

Ескіз недоступний

Дата

2016-06-01

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Викладені результати геологічного довивчення території аркуша М-36-ХVІІІ(Богодухів) масштабу 1-200 000

Опис

Подається систематизований опис стратифікованих і нестратифікованих утворень, тектонічної будови території і історії геологічного розвитку, корисних копалин та закономірностей їх розміщення. В окремих розділах подається загальна характеристика геоморфологічної будови, гідрогеології та екологічного стану геологічного середовища.

Ключові слова

геологічне довивчення, аркуш М-36-ХVІІІ(Богодухів), Дніпровсько-Донецька западина, докембрійський фундамент, фанерозойський осадовий чохол, брахіантиклінальні структури, вододіли, річкові тераси, заплави, осадові породи, корисні копалини, підземні води, екологічний стан середовища

Бібліографічний опис