Особливості сімейної соціалізації жінок із симптомокомплексом «емоційного холоду»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ

Анотація

Доценко О. Ю. Особливості сімейної соціалізації жінок із симптомокомплексом «емоційного холоду». – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2017. Робота присвячена визначенню особливостей сімейної соціалізації, що впливають на формування симптомокомплексу «емоційного холоду» в жінок. Виявлено особливості стилів виховання жінок із симптомокомплексом «емоційного холоду». Показано, що «втягнення дитини в конфлікт» впливає на формування симптомокомплексу «емоційного холоду» в жінок. У «емоційно холодних» жінок відзначається дефіцит оральних рис, що відбиває проблеми в соціалізації саме в цьому періоді психосексуального розвитку. Було розроблено програму психокорекції симптомокомплексу «емоційного холоду» в жінок, мішенями якої стали неадаптивні когніції, Я-концепція, «заторні переживання» та взаємини із чоловіками. Програма ефективна і може бути рекомендована до використання.

Опис

Ключові слова

симптомокомплекс «емоційного холоду», стосунки, сімейна соціалізація, жінки

Бібліографічний опис

Доценко О. Ю. Особливості сімейної соціалізації жінок із симптомокомплексом «емоційного холоду» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.01 "загальна психологія, історія психології" / Доценко Олександра Юріївна – Харків, 2017. – 18 с.