Економічна і соціальна географія України. Навчально-методичний комплекс.

Ескіз недоступний

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Навчально-методичний комплекс розроблено для надання допомоги студентам при вивчені одного з важливих курсів «Економічна і соціальна географія України» як одного з найважливіших у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки бакалавра географії. Мета комплексу – надати методичну допомогу студентам для підготовки до практичних і семінарських занять та розвивати навички самостійної роботи при вивчені курсу. Складовою комплексу є робочий зошит для практичних робіт. Навчально-методичний комплекс розрахований на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за кваліфікаційним рівнем бакалавр географії. Комплекс містить загальні відомості про курс, тематичний план, навчальну програму з вимогами до рівнів компетентності студентів, тези лекції, запитання для самоконтролю знань, орієнтовані питання до модульного контролю, рекомендовану літературу, теми і плани практичних і семінарських занять,

Ключові слова

економічно-соціальна географія

Бібліографічний опис

Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. Економічна і соціальна географія України. Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2009. – 68 с.