Сталий розвиток аграрних підприємств на засадах циркулярної економіки : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Львів : Вид-во «Новий Світ – 2000»
Харків : ДБТУ

Анотація

У монографії розглянуто теоретичні та емпіричні дослідження, що сприяють підвищенню обізнаності в питаннях сталості аграрних систем різних рівнів шляхом поєднання фундаментальних економічних знань з екологічними та соціальними науками. Узагальнено теоретико-методологічні засади сталого розвитку підприємств аграрного сектору, розглянуто концепцію циркулярної економіки. Проаналізовано сучасний стан, тенденції та існуючі бар’єри на шляху до забезпечення сталості аграрних підприємств України. Запропоновано комплексну оцінку інтегрального показника сталого розвитку підприємств аграрного сектору. На основі факторів сталої інтенсифікації, що включають біорізноманіття культур, внесення органічних добрив, наявність тваринництва у господарстві, рівня витрат на оплату праці та мінеральних добрив, використання паливно-мастильних матеріалів, запропоновано стратегії сталого розвитку на рівні підприємства. Поглиблено розуміння економічного механізму забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств, що формує ситуаційну обізнаність та розкриває роль взаємозв’язків для подальшої розробки потенційних рішень. Кейсове використання бізнес-моделей аграрних підприємств дозволяє всебічно обґрунтувати вирішення актуальної наукової проблеми на мікрорівні. Видання буде корисним для широкого кола читачів, які вивчають питання сталого розвитку аграрного сектору та процеси переходу від лінійної економіки до циркулярної.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, аграрні системи, сталий розвиток, фундаментальні економічні знання, екологічні науки, соціальні науки, теоретико-методологічні засади, циркулярна економіка, підприємства аграрного сектору, факторів сталої інтенсифікації, біорізноманіття культур, органічні добрива, тваринництво, мінеральні добрива, паливно-мастильні матеріали, оплата праці, економічний механізм, ситуаційна обізнаність, розробки потенційних рішень, Харківська область, циркулярні бізнес-моделі, перспективні практики, лінійна економіка

Бібліографічний опис

Страпчук, Світлана Іванівна. Сталий розвиток аграрних підприємств на засадах циркулярної економіки : монографія / С.І. Страпчук. – Харків : ДБТУ; Львів : Вид-во «Новий Світ-2000», 2022. – 380 с. – Монографія виставлена неповністю, автор подає С. 1-17, С. 52-55, С. 126-131, С. 191-200, С. 241-249, С. 305-359