Вплив високого гідростатичного тиску на перехід метал-діелектрик і псевдощілину в недодопованих киснем монокристалах Но1Ba2Cu3O7-δ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У роботі досліджено вплив високого гідростатичного тиску на електроопір в ab-площині монокристалів Но1Ba2Cu3O7-δ з нестачею кисню. Встановлено, що індукований високим тиском перерозподіл лабільного кисню приводить до виникнення структурних релаксаційних процесів в об'ємі експериментальних зразків. При цьому відбувається істотне зміщення температурних ділянок, що відповідають переходам виду метал-діелектрик і режиму реалізації псевдощілинної аномалії. В работе исследовано влияние высокого гидростатического давления на электросопротивление в ab-плоскости монокристаллов Но1Ba2Cu3O7-δ с недостатком кислорода. Установлено, что индуцируемое высоким давлением перераспределение лабильного кислорода приводит к возникновению структурных релаксационных процессов в объеме экспериментальных образцов. При этом происходит существенное смещение температурных участков, отвечающих переходам вида металл-диэлектрик и режима реализации псевдощелевой аномалии. In precent work the effect of high hydrostatic pressure on electroresistance in an ab-plane of Но1Ba2Cu3O7-δ single crystals with an oxygen deficient is investigated. It is shown, that redistribution of labile oxygen induced by a high pressure leads to occurrence structural relaxation processes in volume of experimental samples. Thus there is an significant displacement of the temperature range that corresponds to metal-dielectric type transitions and the pseudo-gap anomaly.

Опис

Ключові слова

НоВaCuO single crystals, hydrostatic pressure, labile oxygen, pseudo-gap anomaly, metal-dielectric transitions, twin boundaries, монокристали НоВaCuO, гідростатичний тиск, лабільний кисень, псевдощілинна аномалія, перехід метал-діелектрик, межі двійникування

Бібліографічний опис

Вплив високого гідростатичного тиску на перехід метал-діелектрик і псевдощілину в недодопованих киснем монокристалах Но1Ba2Cu3O7-δ / Р.В. Вовк, З.Ф. Назиров, А.А. Завгородній, М.О. Оболенський // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №916. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 3(47). – С. 90–93.