Из истории крестьянства фракийских земель в первых веках н. э.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мартем’янов О. П. З історії селянства фракійських земель у перших століттях н. е. Характерною рисою соціально-економічного життя сільського населення Римської імперії прийнято вважати кругову поруку, але на сьогодні її існування для більшості провінцій Риму не є установленим фактом. Стаття присвячена розгляду питання про можливість існування кругової поруки селянства в Нижній Мезії та Фракії. На підставі аналізу відомих написів із Хорадагей, Скаптопари й Пізосу, автор доходить висновку, що у світлі цих текстів наявність кругової поруки селянства східнобалканських провінцій Риму не є очевидною. Разом з тим, залучення аналогічних свідчень з інших провінцій, і перш за все з Єгипту, дозволяє розглядати можливість її існування у перших століттях н. е. у фракійських землях як цілком припустиму. A. Martemyanov. From the History of the Peasantry of the Thracian Lands in the First Centuries A.D. The article is devoted to the question about the existence of the mutual responsibility of peasants for the tasks imposed on them in the East Balkan Roman provinces Thrace and Lower Moesia. The author tries to analyse the data concerning it of the well-known inscriptions from Choradagei, Scaptopara and Pizos. The results of this analysis testify that the existence of collective guarantee in the rural settlements of Lower Moesia and Thrace is not obvious. But in the light of the analogies from other provinces of the Roman Empire, and especially from the Egypt, the presence of the collective guarantee of peasantry of the Thracian lands in the first centuries A.D. is seemed possible.

Опис

Ключові слова

Фракія, Нижня Мезія, селянство, кругова порука, Thrace (Thracia), Lower Moesia (Moesia Inferior), peasantry, collective guarantee

Бібліографічний опис

Мартемьянов А. П. Из истории крестьянства фракийских земель в первых веках н. э. // Древности 2010. Харьковский историко-археологический ежегодник. — Вып. 9. — Харьков: ООО «НТМТ», 2010. — C. 50-57.