Функціонально-комунікативний зміст професійного діалогу іноземних студентів-медиків англомовної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан вивчення проблеми виділення одиниць діалогічного мовлення, визначено комунікативно значущі види професійного медичного діалогу .

Опис

The present state of examining the problem connected with emphasizing dialogue speech units has been considered in the article. Communicative significant types of a professional medical dialogue have been examined.

Ключові слова

діалог, мовленнєва ситуація, мовленнєвий акт, види професійного медичного діалогу, диалог, речевая ситуация, речевой акт, виды профессионального медицинского диалога, dialogue, speech situation, speech act, types of a professional medical dialogue

Бібліографічний опис

Скляренко О.А. Функціонально-комунікативний зміст професійного діалогу іноземних студентів-медиків англомовної форми навчання / О.А. Скляренко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. – 2012. – № 20. – С. 163-170.