К вопросу о численности населения Нижнего Побужья в преддверии исчезновения большой хоры Ольвии

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Гречко Д. С. До питання щодо чисельності населення Нижнього Побужжя напередодні зникнення великої хори Ольвії У статті розглядаються питання палеодемографії населення Нижнього Побужжя VI — середины V ст. до н. е. Унаслідок проведених підрахунків на сьогодні правомірно вважати, що не було декількох хвиль колоністів, а залюднення земель у регіоні відбувалось організовано унаслідок природнього зростання кількості ольвіополітів. Тимчасове згортання хори наприкінці першої третини V ст. до н. е. можливо повязувати з нестабільною ситуацією у Степу. Після встановлення мирних стосунків зі скіфами Ольвія, яка володіла у другій половині V ст. до н. е. значними людськими ресурсами, переходить до широкого освоєння земель, на цей раз всього Нижнього Побужжя. D. Grechko. On the Issue of Population size of the Lower Bug on the eve of Disappearance of Big chora of Olvia The problem under review of this article is paleodemography of the population of the Lower Bug of VI—mid. V c. B. C. The approved estimates to date allows to state that instead of several waves of colonists, the land settlement took place in an organized way owing to natural growth of Olvian population. The temporary disappearance of the chora in the end of the first third of V c. B. C. can be connected with unstable situation in the steppe. After the establishment of amity with the Scythians Olvia that possessed considerable labour resources in the second half of V c. B. C., moves to general reclamation of the all Lower bug.

Опис

Ключові слова

Ольвія, хора, греки, палеодемографія, Olvia, chora, the Greeks, paleodemography

Бібліографічний опис

Гречко Д. С. К вопросу о численности населения Нижнего Побужья в преддверии исчезновения большой хоры Ольвии // Древности 2011. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 10 - Харьков: ООО «НТМТ», 2011. - C. 117-129.