Лінгвопрагматичні особливості дискурсу новин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009-04-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Петренко Олена Миколаївна – студентка V курсу філологічного факультету (відділення прикладної лінгвістики) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, науковий керівник – доц. Кравчук І. С.

Опис

Ключові слова

лінгвопрагматичні особливості, дискурс новин

Бібліографічний опис

Петренко О.М. Лінгвопрагматичні особливості дискурсу новин / Петренко Олена Миколаївна // Філологічні читання до 205-річчя Харківського університету : тези доповідей ІІ Регіональної студентської наукової конференції 21 квітня 2009 р., м. Харків. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — С. 76–77