Жанрова диференціація полемічної прози раннього барокко

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті зроблено короткий огляд основних наукових праць із вивчення жанрової специфіки ранньої полемічної прози. На підставі описів сюжету творів раннього бароко зроблена спроба визначення їх жанрового різновиду. Відмічена велика роль релігійної полеміки у формуванні жанрової системи української літератури. Жанр трактату визначається як найбільш властивий для релігійних літературних змагань кінця XVI – початку XVII століття. The present article is providing a short review of the main scientific works, which devoted to study of the genre specific characters of the early polemical prose. On the grounds of story describing is made an attempt to define genre peculiarities of the early polemical discourse main works. The author notices a great influence of the polemical process on the formation of the Ukrainian literature genre system. Treatise is considered as the most suitable genre for religious polemic in the late XVI – early XVII century.

Опис

Ларін Юрій Валерійович, аспірант кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

жанр, полемічна література, бароко, трактат, памфлет, літературний процес, проза

Бібліографічний опис

Ларін Ю.В. Жанрова диференціація полемічної прози раннього барокко / Ю.В. Ларін // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2011. – № 936, вип. 61. – С.109-114.