Муніципальне управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-06-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми дисципліни «Муніципальне управління» як одно єї з важливих для підготовки магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Мета: надання методичної допомоги студентам-магітсрантам при підготовці до лекційних та семінарських занять при вивч енні даного курсу та розвиток навичок самостійної роботи для написання студентських наукових робіт, дипломної роботи магістра тощо. Навчальний посібник розрахований на студентів-магістрантів денного та заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Він містить загальні відомості про курс, тематичний план (структуру) курсу, зміст навчальної програми, тезовий зміст лекційної складової курсу, список рекомендованої літератури та інформаційних джерел, перелік тем практичн о-семінарських занять, теми для самостійного вивчення, питання до модульного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів та стислий словник ключових термінів та понять з курсу.

Опис

Ключові слова

муніципальне управління, економічна географія, соціальна географія, управління

Бібліографічний опис