Детермінологізація й розширення значення слова в лексичній системі сучасної української мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглянуто сучасні наукові погляди на сутність і природу терміна, а також термінологізації й детермінологізації. Розглянуто активну дію детермінологізації як одного зі способів розширення семантики лексичних одиниць і з’ясовано основні закономірності цього явища. В статье рассмотрены современные научные взгляды на сущность и природу термина, а также терминологизации и детерминологизации. Рассмотрено активное действие детерминологизации как одного из способов расширения семантики лексических единиц и выяснены основные закономерности этого явления. The modern scientific views of term, terminologization and determinologization essence and nature are considered in the article. The active action of determinologization as one way to generalization of words’ meaning and regularities of this phenomenon are determined.

Опис

Ключові слова

термін, термінологізація, детермінологізація, семантика слова, звуження / розширення значення слова

Бібліографічний опис

Ляхова О.В. Детермінологізація й розширення значення слова в лексичній системі сучасної української мови / О.В. Ляхова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С.