Анион-радикальные соли 7,7’,8,8’-тетрацианохинодиметана с катионами на основе амминных комплексов кобальта (іі)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

АРС, TCNQ, проводимость, электросопротивление

Бібліографічний опис

Василец Г.Ю. АНИОН-РАДИКАЛЬНЫЕ СОЛИ 7,7’,8,8’-ТЕТРАЦИАНОХИНОДИМЕТАНА С КАТИОНАМИ НА ОСНОВЕ АММИННЫХ КОМПЛЕКСОВ КОБАЛЬТА (ІІ) / Г.Ю. Василец // Друга Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2010» (ХКЧ’10), 19 – 22 квітня 2010 року: тези доповідей. – Х.: «Оперативна поліграфія», 2010. – С. 185