Клініко-імунологічне значення ІЛ-31 та терапевтична ефективність мелатоніну при герпесвірусних захворюваннях шкіри на тлі ВІЛ-інфекції та методи їх корекції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена вивченню характеру, ступеню та особливостям імунних порушень у хворих на герпесвірусні інфекції шкіри, асоційовані з ВІЛ-інфекцією, підвищенню ефективності лікування та попередженню ускладнень та тяжких наслідків.
The dissertation is devoted to the study of the nature, degree and features of immune disorders in patients with herpesvirus skin infections associated with HIV infection, increasing the effectiveness of treatment and preventing complications and serious consequences.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::MEDICINE, ВІЛ, опортуністичні інфекції, герпесвірусна інфекція, герпесвірусні захворювання шкіри, ВПГ-1, ВПГ-2, ВГЛ-3, ВЕБ, ВГЛ-8, коінфекція, клінічний перебіг, мелатонін, імунологічні показники, цитокіни, ІЛ-31, імунокорекція, HIV, opportunistic infections, herpesvirus infection, herpesvirus skin diseases, HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, HHV-8, co-infection, clinical course, melatonin, immunological indicators, cytokines, IL-31, immunocorrection

Бібліографічний опис

Дорош, Діана Миколаївна. Клініко-імунологічне значення ІЛ-31 та терапевтична ефективність мелатоніну при герпесвірусних захворюваннях шкіри на тлі ВІЛ-інфекції та методи їх корекції : дис. ... д-ра філософії : 222 – Медицина (Галузь знань – 22 Охорона здоров’я) / Д.М. Дорош. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 172 с.

Зібрання