Фразеологізми як аспект вивчення лексики української мови іноземними студентами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

Стаття присвячена розгляду основних етапів роботи з навчання іноземних студентів, зокрема майбутніх філологів, фразеології української мови. Подано основні характеристики фразеологічного звороту, його функції. Запропоновані види вправ для закріплення й повторення вивченого, а також види робіт із метою перевірки знань і навичок іноземних студентів.

Опис

The principal stages of teaching foreign students – future philologists – the phraseology of Ukrainian language is considerated in the article. The principal characteristics of phraseologizm and its functions are presented. Kinds of exercises for fixation and repetition knowledges and also kinds of work to control habits and knowledges of foreign students are proposed.

Ключові слова

phraseologizm, unction of phraseologizm, meaning, synonymy, фразеологизм, функция фразеологизма, значение, Ukrainian as foreign language, украинский язык как иностранный, синонимия, фразеологізм, функція фразеологізму, значення, українська мова як іноземна, синонімія

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2008, № 12