Місце Донецької області у соціально-економічному розвитку країни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Анотація

У статі на підставі запропонованих і розрахованих автором індикаторів, які характеризують сучасний рівень соціально-економічного розвитку території, проаналізовано існуючий стан соціально-економічного розвитку країни. Встановлено залежність окремих показників, що характеризують соціальне середовище на певній території, від рівня розвитку її духовної сфери. Показано розподіл розрахованих індикаторів по областях за їх рівнем на карті України та визначено особливе місце Донецької області у цьому розподілу.

Опис

Ключові слова

соціальне середовище, духовна сфера, соціально-економічний розвиток, сучасні соціально-економічні індикатори

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збі-рник наукових праць. – Харків: Харківський національний уні-верситет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 46 – 54