Был ли период кризиса III века в Римской империи "веком солдатских императоров"?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті з’ясовується питання щодо ступеня обґрунтування поширеного у спеціальній літературі уявлення про період кризи ІІІ століття у Римській імперії як про «століття солдатських імператорів». На думку автора статті, імператори, яких за характером їхнього правління можна називати «солдатськими», складали незначну частку серед досить чисельних правителів Римської імперії періоду кризи ІІІ століття, і час їхнього правління займає лише невелику частину цього періоду. Виходячи з цього, автор статті вважає неправомірним називати період кризи «століттям солдатських імператорів».

Опис

Ключові слова

Римская империя, кризис III века, "солдатские" императоры, "сенатские" императоры

Бібліографічний опис

Сергеев И.П. Был ли период кризиса III века в Римской империи "веком солдатских императоров"? / И.П. Сергеев // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2003. - № 594. - Серія: Історія. - Вип. 35. - С. 52-58.