Роль сфінголіпідів в модуляції фосфоліпаза Д-залежного сигналінга інсуліна в старості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Наведено результати дослідження деяких особливостей змін регуляції інсуліном фосфатидилхолін-залежної фосфоліпази Д і обміну глюкози в клітинах печінки, м’язовій тканині і неокортексі щурів лінії Вістар, які відбуваються в старості та за умов моделювання порушення чутливості клітин- та тканин-мішеней до дії гормонального стимулу.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Biology, біохімія, Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Бібліографічний опис

Харченко В. С. Роль сфінголіпідів в модуляції фосфоліпаза Д-залежного сигналінга інсуліна в старості. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (Біологічні науки). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2018.