Первые визитации в курфюршестве Саксонском

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Ця стаття є спробою визначення ролі церковних візитацій 1524–1526 pp., що проводилися в князівстві Саксонськім, в історії Реформації. Після поразки Селянської війни в Німеччині в князівстві Саксонськім було закладено перші передумови для визначної ролі земельного князя в проведенні візитацій, завдяки чому територіальне церковне управління набуло чіткіших обрисів.

Опис

Ключові слова

курфюршество Саксонское, церковные визитации, 1524–1526 гг., Реформация

Бібліографічний опис

Голубкин Ю.А. Первые визитации в курфюршестве Саксонском / Ю.А. Голубкин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2002. - № 566. - Серія: Історія. - Вип. 34. - С. 64-72.