Эффективность контроля коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензии у пациентов с разными типами ортостатических реакций систолического артериального давления

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вивчено ефективність контролю коморбідних з остеоартрозом (ОА) артеріальної гіпертензії (АГ) з урахуванням типів ортостатичних реакцій систолічного артеріального тиску (ОР САТ). Обстежено 89 пацієнтів середнього віку (59 ± 11) року, з них 39 пацієнтів з коморбідною з ОА АГ (АГ + ОА) і 50 — з ізольованою АГ (ІАГ). Вимірювали офісний артеріальний тиск (АТ) тонометром Microlife BР AG1-20 до початку терапії, через 2 тиж, 1 і 3 міс. Під час виконання ортостатичної проби підвищення САТ > 4 мм рт. ст. класифікували як гіпертензивний, зниження САТ > 4 мм рт. ст. — як гіпотензивний, зміну САТ не більше ніж на 4 мм рт. ст. — як ізотензивний тип ОР. Терапія ґрунтувалася на протоколах МОЗ України про надання медичної допомоги хворим з гіпертонічною хворобою І—ІІ стадії та пацієнтам з ОА. Коморбідна з ОА АГ виявлялася у половини пацієнтів, при цьому спостерігалися більш високі ступінь і стадія АГ. На тлі терапії САТ і ДАТ знижувався однаково ефективно в обох групах за умови місцевого застосування нестероїдних протизапальних засобів в терапії ОА. САТ ефективніше піддавався контролю у пацієнтів з гіпертензивним та ізотензивним типами ОР САТ більшою мірою при АГ + ОА. ДАТ піддавався ефективному контролю у пацієнтів з гіпертензивним і гіпотензивним типами ОР САД при АГ + ОА, з гіпертензивним — в обох групах. ДАТ не піддавався ефективному контролю у пацієнтів з ізотензивним типом ОР САД в обох групах. При гіпотензивному та ізотензивному типах ОР САТ потрібно посилювати антигіпертензивну терапію коморбідної та ізольованої патології.

Опис

Ключові слова

артериальная гипертензия, контроль, артериальное давление, остеоартроз, терапия

Бібліографічний опис

Український терапевтичний журнал – 2010. – № 2. – С. 45–50.