Грецькі рукописи: Каталог рукописів XIV-XVIII ст. З фондів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Xарків : Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В.Н. Каразіна . Фонд грецької культури. Одеська філія .

Анотація

Зібрання рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що нараховує близько 1000 документів, складалося протягом двох століть. Воно формувалося з різних джерел. Деякі рукописи надійшли до бібліотеки як дари вже в перші роки існування університету, і серед перших, хто подарував їх бібліотеці, був засновник Харківського університету імені В.Н. Каразін, Одними з перших ( в 1806 р.) були придбані у приватної особи 17 грецьких рукописів. Частина рукописного зібрання ЦНБ - це рукописні матеріали бібліотеки Харківського колегіуму (Харківська духовна семінарія - з 1840 p.), значна кількість фонду цієї бібліотеки надійшла до ЦНБ після 1918 року. Деякі рукописні документи залишилися бібліотеці після проведення в її стінах XII Археологічного з'їзду, що відбувся в Харківському університеті у 1902 р. Значна частина рукописного зібрання складається зі студентських записів лекцій університетських викладачів. Хронологічний діапазон рукописних документів ЦНБ нараховує 8 століть (XIII - XX ст.), якщо врахувати, що до одного із грецьких рукописів вклеєно пергаментний лист (можливо, захисний), що відноситься до XIII століття. У каталозі наведено опис тільки грецьких рукописів, колекція яких нараховує на сьогоднішній день 24 примірники. Вважаємо, що цей каталог є першим повним науковим описом зібрання грецьких рукописів ЦНБ, крім того він має інформаційний та обліковий характер. Перші відомості про грецькі рукописи бібліотеки Харківського університету з'явилися ще в 1807 p., коли професор Харківського університету Белен де Баллю, він же і перший бібліотекар університетської бібліотеки, зробив докладний опис 17 грецьких рукописів, придбаних університетом у приватної особи. Цей опис був опублікований в університетському виданні "Conspectus praelectionum а 17 augusti 1807 ad ЗО junii 1808 anni in Caesarea Universitate Charkoviensi publice habendarum. 1807". Грецькі рукописи, що зберігаються у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, були створені в період з XIV по XVIII ст. у православних монастирях. Тому тематика творів має переважно богословський характер (збірники канонів, твори отців церкви, тлумачення біблійних книг, церковна історія тощо), хоча і не обмежується ним. Коло авторів досить широке різноманітне. Це не тільки письменники XVII-XVIII ст., представники грецького національного відродження (Олександр Маврокордато, Георгій Корессій. Феофіл Коридалей, Георгій Сугдурі, Мелетій Афінський та ін.), але й отці церкви (Василій Великий, Григорій Нісський, Григорій Назіанзін, Іоанн Дамаскін) та античні письменники (Арістофан, Арат, Клеомед, Нікомах Гераський). Каталог складений на 4-ма мовами: грецькою (тільки назва, без анотації), українською, російською та англійською (назва рукопису чи складових частин збірника та анотація до них). Опис грецьких рукописів ЦНБ здійснено з урахуванням практики опису грецьких рукописів БАН Росії (1963 р.) та опису грецьких актових документів і листів ЦНБ АН України (1991 p.).

Опис

ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна висловлює особливу подяку Артеменко-Кацаран Н.К., першому голові Харківського міського товариства "Геліос " за спонсорську підтримку.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Religion/Theology, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature, грецькі рукописи, каталог рукописів XIV-XVIII ст., Сучалкін О.В., Репрінцева В.О., Журавльова І.К., Левченко І.Г., Донець В.В., Литвинов В.А., Гавриленко О.В., Журавльов С.Г., грецькі рукописи бібліотеки Харківського університету, Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, опис грецьких рукописів, Зібрання священних канонів, Канони святих апостолів, всесвітніх соборів та інші. [ XVII-XVIII ст.], Різні гомілії ченця Іосифа, прозваного Бриєннієм, промовлені ним у Константинополі при царюванні Мануїла Палеолога та при патріаршестві наймудрішого і найсвятішого Іосифа. [XVII-XVIII ст.], Про риторику, XVII-XVIII ст., Огляд риторичного мистецтва в питаннях і відповідях, складений наймудрішим і великим оратором Церкви Господньої Олександром Маврохордатом Візантійським. - 1753, Сад квітів: [Збірник]. - 1781. Бухарест, Наймудрішого Корідаллея повний коментар та дослідження вчення [Арістотеля] про небо. - [XVIII ст.], Мелетій Афінський. Історія церкви, покажчик імен, географічний покажчик, Фонд грецької культури. Одеська філія

Бібліографічний опис

Грецькі рукописи: Каталог рукописів XIV-XVIII ст. – Xарків : Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2003. - 68 с., іл.