Засновник Харківського університету В. Н. Каразін в іконографії (до 240-річчя з дня народження)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті висвітлено трансформацію образів громадського діяча, винахідника, науковця, засновника Харківського університету В. Н. Каразіна (1773–1842), зафіксованих в його іконографії. В статье освещается трансформация образов общественного деятеля, изобретателя, ученого, основателя Харьковского университета В. Н. Каразина (1773–1842), зафиксированных в его иконографии. The present paper deals with the transformation of images the public figure, inventor, scientist and founder of Kharkiv University Vasyl’ Karazin (1773–1842), which were fixed in his iconography.

Опис

Вовк Ольга Ігорівна – аспірантка кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, історія університету, Каразін В.Н., іконографія, біографістика, history of the university, Karazin, iconography, biography studies

Бібліографічний опис

Вовк Ольга. Засновник Харківського університету В. Н. Каразін в іконографії (до 240-річчя з дня народження) / Ольга Вовк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 178-186.