Класифікація системи неоекологічних наук

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

В статті вперше наводиться базова класифікація системи неоекологічних наук з переліком літературних джерел, що підтверджують існування нових сімейств, комплексів, розділів і т. ін.

Опис

Ключові слова

класифікація, система неоекологічних наук, сімейства, розділи, напрями

Бібліографічний опис

Некос В.Ю. Класифікація системи неоекологічних наук / В.Ю. Некос // Людина та довкiлля. Проблеми неоекологiї : журнал наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 1 - 2. – С. 117 – 126